...دلتنگی های من...

دلگیر نشو از ادمها...نیش زدن طبیعتشان است
سال هاست که به هوای بارانی میگویند:
خراب
دیگر وای به حال من و تو...

| شنبه هشتم شهریور 1393 | 12:59 | ❤:...neda...:❤ |